VR äýnegi üçin BLDC daşky rotor 12V / 24V takyk mikro DC çotgasyz motor

Bu gaty takyk 12V DC çotgasyz hereketlendiriji. VR äýnegi üçin düzülendir.

Uzak ömür we pes ses, kiçijik DC çotgasyz hereketlendirijiniň adaty artykmaçlygydyr.

 • Gurşun wagty:

  15 gün
 • Önüm Orgin:

  Hytaý
 • Gämi porty:

  Şençzhenen
 • Töleg:

  FOB
 • Önümiň jikme-jigi

12V / 24V VR äýnegi üçin DC çotgasyz motor

 

Daşky rotor çotgasyz DC motorynyň beýany
Bu çotgasyz DC hereketlendirijisi, dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin daşarky dolandyryş zynjyry bilen bilelikde dizaýn edilip bilner. Bu mini-iň çyzgy ölçegleri DC çotgasyz motor Φ24 * 28mm töweregi. 

Bu kiçijik DC çotgasyz hereketlendirijiniň parametrleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir.

 

 

Bu hemişelik magnit BLDC çotgasyz hereketlendirijiniň esasy öndürijiligi

● Aýlanma: CW ýa-da CCW ýa-da CW / CCW

Meýletin funksiýa: PWM, FG, RD

Artykmaç gorag

Artykmaç woltdan goramak

 

Hyzmat

a. 24 sagadyň dowamynda çalt jogap beriň we getirilen önümleriň mukdaryna görä 24-72 sagatda sitata beriň.
b.Güýçli dizaýn derňewi, her bir işleýiş sitatasynda mugt berilýär, potensial meseleler üçin jogap berýär we derrew çözgütleri üpjün edýär.

Dizaýn / önümçilik kynçylyklaryny ara alyp maslahatlaşmak we goldaw hödürlemek üçin inersenerler. Bölek önümçiligini çaltlaşdyrmaga we çykdajylary tygşytlamaga kömek edýäris
c.JIUYUAN hakyky başarnykly, hünärmen, ygtybarly, ýyly we oýlanyşykly önüm.

 

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri: Gasynlanan karton, agaç palet, Gasynlanan kagyz burçly agaçdan ýasalan palet ýa-da palet.

Port: Şençzhenen ýa-da Dongguan

Nusgalar üçin gurşun wagty: 7-15 gün.

Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt: 15-30 gün.

Nusga we köpçülikleýin önümçilik üçin iberiş: Fedex, UPS, DHL, howa ýükleri, deňiz ýükleri.

 

Tölegiň şerti

● L / C (Akkreditiw)

● T /T (Telegraf geçirişi)

● D / P (Tölege garşy resminama)

● Net 30 - Hasap-faktura senesinden 30 gün soň töleg

● Net 60 - Hasap-faktura senesinden 60 gün soň töleg

OM EOM - aýyň ahyry.

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Sitata nädip alyp bilerin?

J: Bize sorag e-poçta iberiň ýa-da skype, wechat ýa-da whatsapp arkaly habarlaşyň.

2-nji sorag: Sitata üçin haýsy maglumatlar gerek?

J: 2D çyzgylar ýa-da 3D çyzgylar ýa-da nusga, hatda nusgalar üçin taýýarlama.

3-nji sorag. Size berlen çyzgylar we resminamalar haýsy?

J: Elbetde, gizlinlik şertnamasyna gol çekip bileris.

Habar iber

Degişli önümler

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň