Fasia ýaragy / massaagerçy / öý enjamlary üçin 12V / 24V kiçi DC çotgasyz motor

Micro BLDC çotgasyz motor, daşarky rotorly fasia ýaragy / massaagerçy / robot arassalaýjy / maslahat beriji / awtoulag yzky aýna we ş.m. üçin ulanylýar.

Uzak ömür we pes ses 12V / 24V mikro BLDC motorynyň adaty artykmaçlygydyr.

 • Gurşun wagty:

  15 gün
 • Önüm Orgin:

  Hytaý
 • Gämi porty:

  Şençzhenen
 • Töleg:

  FOB
 • Önümiň jikme-jigi

12V / 24V Fasia ýaragy / massaagerçy üçin DC çotgasyz motor


Düşündiriş daşky rotor çotgasyz DC motor

Bu çotgasyz DC hereketlendirijisi, dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin daşarky dolandyryş zynjyry bilen bilelikde dizaýn edilip bilner. Bu görnüşdäki OD DC çotgasyz motor Φ69mm töweregi. 

Bu DC çotgasyz hereketlendirijiniň parametrleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir.


Meýletin parametrler of
tonuň hemişelik magnit BLDC çotgasyz hereketlendiriji

● Aýlanma: CW ýa-da CCW ýa-da CW / CCW

Meýletin funksiýa: PWM, FG, RD

● Goşmaça podşipnik görnüşi : iki ýeňli podşipnik, bir ýeň podşipnik we bir top rulman, iki sany podşipnik

Artykmaç gorag

Artykmaç woltdan goramak

 

Üstünlikleri of micro DC çotgasyz motor

● Uzak ömür we gaty

● Ygtybarly ýerine ýetiriş

Experience Tejribeli inerener topary ähli talaplaryňyzy goldap biler

Habar iber

Degişli önümler

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň