3225 5V / 12V / 24V daşarky rotor, howa arassalaýjy / howa arassalaýjy üçin BLDC çotgasyz hereketlendiriji

Sowuklaýjy fan / massaagerçy / nemlendiriji / howa arassalaýjy / howa arassalaýjy / suw nasosy / haçly akym fanaty / panjara maşyn we ş.m. daşarky rotor we oturdylan sürüji tagtasy bilen çotgasyz motor. Bu daşarky rotor çotgasyz hereketlendiriji uzak ömründe ajaýyp artykmaçlyga eýe we pes ses.

 • Gurşun wagty:

  15 gün
 • Önüm Orgin:

  Hytaý
 • Gämi porty:

  Şençzhenen
 • Töleg:

  FOB
 • Önümiň jikme-jigi

3225 5V / 12V / 24V daşarky rotor / çykaryjy BLDC çotgasyz motor

Düşündiriş of 3225 kiçi DC çotgasyz motor

Bu kiçijik DC çotgasyz hereketlendirijiniň adaty aýratynlygy daşarky rotordyr. Rotor hemişelik magnitden, şahdan we DC çotgasyz motor gabygyndan durýar. Dolandyryş zynjyry tagtasy hereketlendirijide dakylýan ýaý bilen gurnalan. Bu çotgasyz DC motorynyň umumy ölçegleriΦ32 * 25mm.


Adaty programmalar
of bldc daşky rotor çotgasyz motor

● nemlendiriji
● howa arassalaýjy
● massa chair oturgyjy
● Suw nasosy
Ol sowadyjy janköýer

Flow Geçiş fanaty

Il Gril enjamy

● Öý enjamlary

 

Esasy çykyş of mini bldc daşky rotor DC çotgasyz motor

Gurlan sürüji  

● Aýlanma: CW ýa-da CCW ýa-da CW / CCW

Meýletin funksiýa: PWM, FG, RD

● Goşmaça podşipnik görnüşi : iki ýeňli podşipnik, bir ýeň podşipnik we bir top rulman, iki sany podşipnik

● Jümle termini: leeke fazasy we üç fazasy saýlanyp bilner.

 

Üstünlikleri mikro DC çotgasyz motor

● Uzak ömür we pes ses

● Ygtybarly ýerine ýetiriş

● Professional inerener topary ähli zerurlyklaryňyza goldaw berip biler

● Bu kiçi çotgasyz DC hereketlendirijisi, müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.Näme üçin bizi saýlaýarys?

 

Hil
● ISO9001: 2015 şahadatnamasy
● ERP standart dolandyryş ulgamy

 

Hyzmat

1. 24 sagadyň içinde çalt jogap beriň we getirilen önümleriň mukdaryna görä 24-72 sagatda sitata hödürläň.
2.JIUYUAN-yň satuwy we inereneriniň hemmesi çuňňur tejribelere eýe. Her bir müşderi üçin hünärli, ygtybarly, ýyly we oýlanyşykly hyzmat edýäris.
3. 3000 inedördül metr özbaşdak gurlan zawod we ösen anodlaşdyrylan enjamlar bilen 1500 inedördül metr alýumin anodlaşdyrylan zawod. JIUYUAN hakyky ukyply önüm.
4.Güýçli dizaýn derňewi, her bir işleýiş sitatasynda mugt berilýär, potensial meseleler üçin jogap berýär we derrew çözgütleri üpjün edýär.

Dizaýn / önümçilik kynçylyklaryny ara alyp maslahatlaşmak we goldaw hödürlemek üçin inersenerler. Bölek önümçiligini çaltlaşdyrmaga we çykdajylary tygşytlamaga kömek edýäris

 

Model Bahalandyrylan jilt Häzirki baha Giriş  Kuwwat Bahalandyrylan tizlik Şowhun Agram
(V) (A) (W) (RPM) (dBA) (g)
3225 5 0.12 0.6 3000 <35 50
3225 12 0.1 1.2 4500 <35
3225 24 0.2 4.8 5500 <35

Habar iber

Degişli önümler
AC oven synchronous motor
OEM R&D 5V / 12V / 24V BLDC dişli DC çotgasyz motor
 5V / 12V / 24V BLDC içki rotorly mikro çotgasyz DC ...
AC oven synchronous motor
Öý enjamlary üçin ýöriteleşdirilen PWM BLDC kiçi çotgasyz DC motor
3650/4260 12V / 24V / 36V / 48V kiçi DC çotgasyz mo ...
AC oven synchronous motor
3650 DC 12V 24V BLDC öý enjamlary üçin kiçijik çotgasyz DC motor
3650 12V / 24V / 36V / 48V BLDC mikro çotgasyz DC mo ...
AC oven synchronous motor
4260 DC 12V / 24V PWM BLDC öý enjamlary üçin kiçijik çotgasyz DC motor
Uly tork almak üçin dişli guty köplenç ýatdan çykarylýar ...
AC oven synchronous motor
5V / 12V / 24V BLDC daşky rotorly mikro DC çotgasyz hereketlendiriji
 5V / 12V / 24V BLDC daşky rotor mini çotgasyz DC ...
AC oven synchronous motor
Fasia ýaragy / massaagerçy / öý enjamlary üçin 12V / 24V kiçi DC çotgasyz motor
Fasia ýaragy / massa üçin 12V / 24V DC çotgasyz motor ...

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň